Bác sĩ Phan Xuân Trung: Khi chuyên djza ra tay, không gì là không thể!

Người nọ được xem là thông thái nhất làng. Mỗi khi làng có chuyện khó thì mời anh ta làm tư vấn, gọi là "chuyên djza".
Bác sĩ Phan Minh Trung: Khi chuyên djza ra tay, không gì là không thể!
- Một hôm con bò bị kẹt đầu vào trong cái chum. Làng nhờ anh ta chỉ cách lấy cái chum ra khỏi con bò. Anh tư vấn rằng nên chặt cái đầu của con bò. Làng làm theo và khen anh tài trí hơn người.

- Sau đó có người nói cái đầu con bò vẫn còn kẹt trong cái chum, anh tư vấn làng rằng nên đập bể cái chum để giải phóng cái đầu con bò. Làng lại khen anh quá tài giỏi.

- Ít lâu sau làng bị dịch Cô dzvít, cả làng lo lắng mời chuyên gia vấn kế. Chuyên gia bảo cứ hốt hết vào cách ly tập trung. Làng làm theo. Sau đó do nhốt nhiều người vào một không gian kín nên dịch bùng phát, chuyên gia lại bày kế giãn cách xã hội.

+ 2 tuần trôi qua, số nhiễm mới tăng, số chết cũng tăng. Chuyên gia bảo thêm 2 tuần nữa.

+ 4 tuần trồi qua số nhiễm và số chết vẫn tăng. Chuyên gia bảo phải siết thêm 2 tuần nữa.

+ 6 tuần trôi qua số nhiễm và số chết ngày càng tăng, vẫn tiếp tục giãn cách...

+ 8 tuần trôi qua, giãn cách nữa...

+ 10 tuần trôi qua, giãn cách mãi...

Cuối cùng dân làng đã bị nhiễm Cô dzvít hết, số ngưởi bệnh nền, sức yếu cũng đã chết hết cộng thêm chết vì bệnh đủ thứ mà không được chữa trị... nên virus hết người để gây bệnh, dịch lui. Cả làng điêu tàn, dịch Cô dzvít vượt qua, cả làn vẫn ca tụng tài năng của chuyên gia, ăn mừng thoát dịch.

Được chia sẻ bởi bác sĩ Phan Xuân Trung

(*) Tiêu đề đã được đặt lại
0 Nhận xét