Muốn kinh doanh phát triển bền vững hãy tập trung cho cái gốc_rễ!

Vào một ngày đẹp trời cách đây hơn 1,5 năm trước (giữa 2022) tự dưng tất cả các link website của DanTriSoft trên nền tảng Facebook bị xóa sạch và chặn tên miền nữa, chỉ với cảnh báo "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng". Như vậy là công sức xây dựng DanTriSoft trên nền tảng này về 0 trong 1 nốt nhạc.

Đến nay DanTriSoft vẫn phát triển bền vững dù Facebook chơi đòn đó quá đau. Giống như cây gỗ liêm DanTriSoft phát triển mỗi ngày mỗi ngày vì cái nguyên lý sau:

- Xây dựng thương hiệu DanTriSoft là cái gốc rễ, phải nuôi dưỡng điều này mỗi ngày mỗi ngày như con người mỗi ngày cần nạp năng lượng để sống vậy.

- Facebook chỉ được xem là cái công cụ như bao loại công cụ marketing khác vậy, nếu công cụ này không chơi được thì còn nhiều công cụ khác thay thế. Nhờ vậy Facebook không khiến DanTriSoft gặp quá nhiều khó khăn.

Thực ra trong thế giới thông tin thật giả lẫn lộn như hiện nay, con người học cái giả dối quá giỏi quá siêu thì những ai chọn con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, chọn nói thật làm thật sẽ được trân quý. Trên con đường tử tế ấy chính người làm sẽ cảm thấy hạnh phúc, thấy an nhiên với cuộc sống.

Màn hình tính tiền phần mềm order và thanh toán tại quầy DanTriSoft

Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
TP HCM ngày 02/03/2024

0 Nhận xét