Rồi mọi chuyện sẽ qua, covid-19 cũng sẽ vậy!

- Tinh thần lạc quan.

- Rèn luyện thể thao ngay trong nhà.

- Ăn uống lành mạnh.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, covid-19 rồi cũng sẽ như là hàng ngàn con virus cần tiêm phòng tạo miễn dịch cộng đồng như các cháu bé vẫn được tiêm vaccine vậy.

Khổ là khổ cho người nghèo mà văn chương gọi là giới cần lao, tay làm hàm nhai mà bị cách ly, phong tỏa thì đã khốn  khó nay còn khốn khó hơn. Còn giới doanh chủ, ông nào phá sản được thì cũng đã cho phá sản rồi, doanh chủ nào còn tích lũy còn tài sản thì cố gắng duy trì. Giới đại tư bản ở Việt Nam cũng ra sức đóng góp vào công cuộc chống dịch bằng tiền mặt, bằng tài sản...

Mong có vaccine của Việt Nam để tiêm phòng, chứ tôi nhất định không dám chơi vaccine của nơi xuất hiện ra con corona quái ác.

Năm nay vậy là TP HCM chắc là không đạt chỉ tiêu thu ngân sách quốc gia.

Năm nay nhân dân cả nước đều bị ảnh hưởng nhưng hãy yên tâm vì tivi vẫn có nhiều gói hỗ trợ lắm, rồi sẽ được lên nhận cả thôi, chính phủ không bao giờ bỏ rơi một ai cả!

Ảnh chống trôi bài: rèn cơ bắp để hết dịch tổ chức lại cuộc vật tay với thằng em trai Duc Cao , thua nó lần nữa thì nó là em của tui 😃

TP HCM ngày 11/07/2021

0 Nhận xét