"Miễn phí là thứ không giá trị" lời nói của những kẻ vô ơn?

Dân Trí Soft làm phần mềm tính tiền miễn phí từ 2015 đến nay và luôn vậy. Phần mềm tính tiền miễn phí đã giúp hơn 100.000 doanh chủ trên toàn quốc áp dụng vào kinh doanh để quản lý chặt chẽ hơn, tiết kiệm hơn và thành công hơn và tăng mới mỗi ngày, mỗi ngày.
Miễn phí (Free) và Trả phí (Premium)

Tôi đã dùng hàng trăm phần mềm miễn phí khác nhau từ nhiều công ty cho đi mạnh mẽ, từ những người rộng rãi cho đi và không cần nhận lại nên tôi mỗi ngày đều biết ơn về việc cho đi đó, tôi ngưỡng mộ việc làm đó. Nếu không có sản phẩm miễn phí ấy thì Dân Trí Soft sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển và dĩ nhiên khi có điều kiện tôi luôn ý thức mua dịch vụ cao cấp để góp một chút tiền để nhà cung cấp tái đầu tư cũng như phát triển sản phẩm.

Khi tặng phần mềm tính tiền miễn phí Dân Trí Soft, chúng tôi hành động với tư tưởng "cho đi không cần nhận lại", tức cho đi là cho đi, không dùng chiêu trò lừa dối, còn việc người dùng có nhu cầu cao cấp và yêu quý Dân Trí Soft sẽ mua tự động. Ảnh dưới là một ví dụ vậy, một người dùng bản free chia sẻ.

Người dùng phần mềm free Dân Trí Soft chia sẻ

Những kẻ phát ngôn "Miễn phí là thứ không giá trị" thường là kẻ vô ơn vì thực ra chính họ cũng đang tận hưởng rất nhiều cái miễn phí vậy cớ sao bảo không giá trị, hoặc là những kẻ tạo ra sản phẩm miễn phí với nhiều chiêu trò để user nâng cấp bản trả phí nhưng user không nâng cấp, user không thèm dùng rồi kẻ ấy chửi đổng lên "miễn phí là thứ không giá trị", hoặc kẻ phát ngôn ấy gồm cả 2 điều trên.

Với tôi miễn phí hay trả phí đều có giá trị riêng, quan trọng là sự phù hợp. Tôi thích làm miễn phí tử tế không chiêu trò vì Dân Trí Soft đã chọn con đường đi đến thành công bằng sự tử tế ngay từ ngày đầu kinh doanh.


Chi tiết thông tin: Tặng phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn


www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sài Gòn ngày 18/06/2021

0 Nhận xét