21/05/2020

Rất nể báo Tuổi Trẻ Cười - cười cùng dòng thời sự

Thời đại học tôi học môn chủ nghĩa xã hội khoa học thì cứ nhớ mãi triết lý "xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của phát triển xã hội".

Giờ đây lưng GÙ cả rồi thì làm sao mà CAO được mà đòi "đỉnh cao".

Rất nể báo Tuổi Trẻ Cười.


Hỏi: làm sao chữa được bệnh GÙ của giai cấp "tinh hoa"?

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười