Ngẫm: về việc hệ thống siêu thị Big C của Thái Lan tống hàng may mặc Việt Nam ra khỏi kệ hàng

Chuyện lịch sử: Thuở bấy giờ chúa Nguyễn còn đang khai sáng ở đất Phú Yên, Khánh Hòa, nhưng về sau chúa Nguyễn lấy hết đất Chiêm Thành, lại lấn sang đất Chân Lạp (Campuchia ngày nay). Người Tiêm La (Thái Lan ngày nay) có ý muốn ngăn trở để giữ lấy Chân Lạp làm của mình. Nhưng vì thế chúa Nguyễn mạnh hơn, cho nên phải chịu để chúa Nguyễn sang bảo hộ Chân Lạp.

Trích sách Việt Nam sử lược - tác giả: Trần Trọng Kim

Chuyện ngày nay: Một doanh nghiệp ở xứ Thái Lan (Tiêm La xưa) là chủ của siêu thị Big C, được chính phủ Việt Nam chào đón 👋 như thượng khách cùng nhiều chính sách ưu đãi, với mong muốn cùng nhau có lợi và phát triển. Và ngày hôm qua mùng 3/7/2019, big C đã chính thức "tống khứ" hàng may mặc của công ty Việt Nam ra khỏi hệ thống siêu thị. Một bộ phận người Việt nhớ lại chuyện lịch sử thời chúa Nguyễn mà thấy đau lòng, còn phần nhiều thì vẫn tự ti về nước Việt quá thua kém xứ Tiêm La (Thái Lan) làm sao mà cạnh tranh nổi, một bộ phận tinh hoa lãnh đạo thì nhắn nhủ "Việt Nam chưa bao giờ rực rỡ như hôm nay".

Ngày trước cụ Phan Chu Trinh đề ra công cuộc "khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh" là muốn dân trí người Việt ta được mở mang, ai cũng chất ngất chí khí tinh thần dân tộc, từ đó mà xây dựng đất nước hùng cường. Nhưng tiếc thay lịch sử ta gọi công cuộc của cụ là "phong trào cải lương" tức nói mà không làm (cụ Phan bảo cách mạng là đổ máu, là chết chóc vì vậy tuyệt đối không để thương vong), nhân dân ta chọn "ai có gậy cầm gậy, ai có cuốc cầm cuốc, ai có búa dùng búa...". Ôi, thương thay!

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét