Nhà đầu tư thường quan tâm gì và Dân Trí Soft quan tâm gì?

Một người có tiền nọ gặp tôi ở một sự kiện về khởi nghiệp, tỏ ra quan tâm đến Dân Trí Soft. Vấn đề anh ấy quan tâm là "Tỉ lệ chuyển đổi từ người dùng phần mềm miễn phí Dân Trí Soft sang bản quyền là bao nhiêu %", để muốn đầu tư. Dân Trí Soft có hơn 75.000 người dùng bản free và mỗi ngày tăng mới khoảng 100 người.

Ảnh người dùng đăng ký nhận phần mềm free Dân Trí Soft đấy ạ.

Tôi trả lời "Tôi thì quan tâm đến có bao nhiêu hàng quán, bao nhiêu shop lớn mạnh hơn, giàu có hơn khi áp dụng phần mềm free Dân Trí Soft nên không có số liệu anh cần". Hơn 87% hàng quán "ra đi" trong một năm hoạt động là khảo sát nhỏ của Dân Trí Soft thấy mà đau đớn lòng.

Dân Trí Soft cần tiền thật đấy, có tiền thì làm gì cũng dễ hơn. Do đó, Dân Trí Soft chọn cách gieo trồng, chọn cách nuôi dưỡng, chọn cách cho đi, chọn cách phụng sự, chọn đi đến con đường thành công bằng sự tử tế & giấc mơ dân tộc Việt Nam sẽ sánh ngang cường quốc năm châu. Dân Trí Soft chọn nói thật làm thật, chọn trí sáng tâm an làm giá trị cốt lõi. Dân Trí Soft tránh xa những mánh mung, khôn lỏi của con buôn, tránh xa chỉ biết lợi ích cá nhân mà quên lợi ích người khác, lợi ích của tập thể, lợi ích của cộng đồng.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét