Triết lý gieo hạt - cho và nhận

Nghệ thuật của gieo hạt tử tế.


Người gieo hạt đừng quá lăn tăn:
01- Gieo hạt để làm gì?
02- Hạt này gieo có nẩy mầm không? 
03- Bao giờ hạt gieo nẩy mầm?
04- Nẩy mầm có sống được không?
05- Hạt sau này tạo ra lợi ích gì cho mình?
06- Không hiểu hạt có tạo lợi ích cho xã hội hay không?

Hãy để nhân duyên quyết định điều đó.

Người gieo hạt chỉ nên tập trung quan tâm đến:
01- Có vui khi gieo hạt không?
02- Làm thế nào gieo hạt nhiều hơn?
03- Làm thế nào có nhiều người gieo hạt chung với mình?
04- Làm thế nào có nhiều nguồn lực để gieo hạt?
05- Làm thế nào gieo nhiều loại hạt nữa?

Gieo thì gieo đừng hỏi tại sao phải gieo.

Bài chia sẻ từ anh Vũ Tuấn Anh.
Sáng lập tổ chức Vietnam Business Matching.
0 Nhận xét