9 bài học lãnh đạo.

Các bài học lãnh đạo thu nhận được trong 1 năm vận hành tổ chức Vietnam Business Matching.


01. Nhanh hay chậm không quan trọng bằng đúng hướng, đúng hướng mới giúp bạn đến đích.

02. Có những lúc đi vòng thậm chí tụt lại tuy nhiên đó là bình thường.

03. Hãy trung thành giá trị khi thu nhận thành viên, có thể rất lâu mới có nhiều thành viên tuy nhiên không tốn thời gian công sức để xử lý và cho ra các thành viên không phù hợp vì chia ly và ly dị bao giờ cũng đau đớn và tốn kém hơn là kết hôn.

04. Trung thành với giá trị khi vận hành, như vậy các bạn không cần phải giải thích nhiều với các thành viên và nhân viên vì rất nhất quán ngay từ ngày đầu.

05. Mỗi cá nhân đều có tài năng năng lực và sự khác biệt về hành xử, họ không hiệu quả là do chúng ta, do tổ chức chưa sử dụng và đặt đúng chỗ vì ai khi tham gia nhóm cũng ước mơ đóng góp và làm cho nhóm mạnh lên.

06. Khác biệt về cách suy nghĩ, khác biệt về hành xử, khác biệt về quan niệm là đương nhiên nhưng chúng ta có cái chung nhất là hệ giá trị sống, đó là gốc rễ là đều giống nhau.

07. Trung thành với giá trị bắt buộc các bạn phải nói thẳng thắn vì nếu không chúng ta sẽ nhanh chóng không tôn trọng giá trị.

08. Trong mỗi cá nhân tốt bao giờ cũng nhiều hơn chưa tốt và chúng ta cần phải sống và hạnh phúc với phần nhiều.

09. Tổ chức càng lớn càng vĩ đại có nghĩa các bạn phải sống với sự khác biệt với chính bạn vì ngay cả bạn chẳng bao giờ làm 1 việc 2 lần giống hệt nhau hãy tôn trọng sự dị biệt.

Chia sẻ từ anh Vũ Tuấn Anh
Sáng lập tổ chức Vietnam Business Matching.
0 Nhận xét