Cán bộ, công nhân viên chức cũng là dân Việt đấy thôi.

Tính ra gia đình, họ hàng tôi làm nhà nước có vẻ nhỉnh hơn làm mảng tư nhân đấy. Và ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu dù nhà nước hay tư nhân. Ở đâu cũng có lòng yêu nước, yêu giống nòi và cũng có lũ chỉ biết đến cái lợi ích cá nhân quên lợi ích dân tộc.

Thật tội nghiệp lắm khi lực lượng công an vì tình huống mà phải dùng vũ lực lên người dân Việt mình, tôi tin họ không muốn đâu, họ cũng là con dân Việt đấy. Họ cũng đau lắm!

Sự vụ biển chết đã diễn ra, vấn đề cần giải quyết là xử lý hậu quả và khắc phục nó. Ai là người giải quyết?

Trước là ở nhà nước, những cơ quan chức năng cần quyết liệt, minh bạch, vì nòi giống Việt; sau là nhiệm vụ của mỗi người dân, cần đoàn kết và rất bình tĩnh không quá khích mà gây bạo động, cần thượng tôn hiến pháp và pháp luật.

Vẫn biết cuộc sống ngư dân nói riêng, người dân nói chung sẽ gặp khó khăn, đói kém, kể cả phá sản..., nhưng phải tìm cách để vượt qua khốn khó này, chứ không nên mất bình tĩnh mà lại mắc tiếp sai lầm, làm sai pháp luật, chống đối chính quyền mà hãy khai dân trí, đoàn kết nhân dân. Tôi có niềm tin, những người lãnh đạo của quốc gia này sẽ thấu hiểu lòng dân.

Giới tri thức, nhà chuyên môn hãy kiến nghị giải pháp đến chính phủ, một lần không được thì hai lần, ba lần, ...mười lần, trăm lần..., hơn nữa hãy giúp mọi người hiểu rõ, hiểu bản chất vấn đề, khai dân trí và chấn dân khí.

P/s: hình ảnh cây hoa giấy tôi chụp sáng này đấy, đất càng cằn cỗi càng khô khan thì hoa nở càng đẹp.
TP Bà Rịa ngày 01/05/2016
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét