Về chữ TÍN trong kinh doanh và cuộc sống.

Hôm rồi, tôi cung cấp cho người em một máy in mã vạch. Khi đưa vào sử dụng thì vì tính đặc thù của ngành trang sức nên con máy in này không dùng được (khổ in tem trang sức là 83mm, trong khi đó con máy này có khổ 80mm).

Nhà phân phối thì họ không thu lại rồi.

Để giữ chữ tín, tôi đã cho thu lại con máy đó với giá như máy mới. Với lòng thành thật, tôi đã xin lỗi em ấy vì quả là, tôi chưa hiểu rõ mảng trang sức, nên có lời tư vấn chưa phù hợp.

Tôi quyết sửa sai, bằng cách, hứa với em ấy, sẽ giúp mua lại con máy phù hợp theo nhu cầu với giá tốt.


Bạn biết đấy "Mất tiền bạc là mất một, mất uy tín là mất mười, mất niềm tin là mất tất cả".

Cao Trung Hiếu
HCM ngày 07/07/2015
0 Nhận xét