Thật không thể tin được, thật tuyệt vời!

Thật không thể tin được! 
Thật tuyệt vời! 
Giáo dục Việt Nam nhồi nhét 20 năm không bằng người Nhật dạy cho dân Việt 15 phút. 
Ông bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo hãy nhìn vào đây để mà rút ra điều gì đó, nhằm thay đổi hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Hãy thôi cái trò tung hê rỗng tuếch, và kêu gọi học tập theo tấm gương vớ vẩn nào đó. Bọn trẻ cần những bài học trực quan và những gì được thấy hôm nay là nhờ người Nhật đã dạy cho bọn trẻ.

Cái hình ảnh người Nhật đi nhặt rác trong trận hoà (thua) Hy Lạp đêm 20/06/2014 là bài giảng sinh động nhất về lòng tự trọng, tự tôn của một dân tộc. Một số người trẻ đã thay đổi phần nào trong cách thể hiện cái văn hoá Việt Nam ngay sau bài giảng sinh động ấy và tôi biết ơn người Nhật qua điều này.

Nhưng như thế là chưa đủ, nhiệm vụ của hệ thống giáo dục là thay đổi lớp trẻ bằng nhiều bài học thực tế hơn nữa, để 30 năm sau người Việt có thể tự tin khi đứng bên cạnh thế giới nếu ngay từ bây giờ các ngài nhận ra điều tôi nói ở trên.

Khi không có một triết lý giáo dục tử tế, hệ thống này như một người bộ hành lang thang không biết đi về đâu. Tuy nhiên sẽ thê thảm hơn rất nhiều vì nó là giáo dục, nó liên quan đến vận mệnh của cả một dân tộc. Mong các ngài hiểu cho.

P/s : 
1/ Đừng có ảo tưởng "sánh vai với cường quốc năm châu" bằng tâm thế của kẻ ăn mày quá khứ. 

2/ Cái này chỉ nói về chuyện giáo dục, và bài học về lòng tự trọng. Vì vậy hãy bỏ qua những yếu tố nên hay không nên trong chuyện ăn mừng.

Facebook Trương Quang Thi 
0 Nhận xét