Tư bản là bóc lột, ông chủ là bóc lột có phải vậy?

Tư bản là bóc lột, ông chủ là bóc lột có phải vậy?


Theo học thuyết giá trị thặng dư của Max thì: sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.

Với những sinh viên năm 1 hay năm 2, còn khá non nớt về phương pháp luận, được học về bộ môn này thì tư duy rất dễ bị "nhồi sọ" vào tiềm thức: tư bản là bóc lột giá trị thặng dư, ông chủ nào cũng bóc lột người lao động ... Cho nên, tạo ra hiện tượng xã hội đáng báo động: phần lớn người lao động VN xem ông chủ là nhà tư bản, là người bóc lột sức lao động của mình. Do đó, động cơ làm việc lệch hướng, thay vì cống hiến cho doanh nghiệp thì tìm cách "khôn lõi" để "cướp lại" những giá trị thặng dư bị bóc lột trong tiềm thức suy nghĩ của mình.

Người lao động cần hiểu rằng, người chủ không phải là "ngồi mát ăn bát vàng" - người chủ tốt luôn phải ra sức suy nghĩ và hành động để doanh nghiệp đi lên, giúp nâng cao cuộc sống cho người lao động vì đó là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, nhờ vậy mà tạo dựng lợi nhuận bền vững.

Hãy xóa bỏ tư duy: Tư bản là bóc lột, ông chủ là bóc lột vì bạn có quyền lựa chọn làm hay không làm mà, bạn có quyền đàm phán về quyền lợi của mình trước người chủ mà! 

Chỉ có tập trung lao động chăm chỉ, tạo ra hiệu quả khi đó giá trị của bạn mới được nâng lên.

Cao Trung Hiếu
HCM ngày 27/04/2015

Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

0 Nhận xét