Vài dòng chia sẻ về sách 'Làm chủ vận mệnh', tác giả Viên Liễu Phàm.

"Làm chủ vận mệnh" là sách ghi lại lời gia huấn của Viên Liễu Phàm đời nhà Minh Trung Quốc, mục đích dạy cho con ông là Viên Thiên Khải biết được chân tướng vận mệnh, phân biệt tiêu chuẩn thiện ác, nắm vững phương pháp cải ác làm lành, cho đến những ứng nghiệm của việc hành thiện, tích đức, khiêm tốn ...


Sách gồm 4 chương
Chương 1: Môn học lập mệnh
Chương 2: Sửa đổi lỗi lầm
Chương 3: Tích chứa phước thiện
Chương 4: Học đức khiêm tốn

Mỗi con người sinh ra trần gian này đều có một số mệnh. Kẻ phàm phu cho rằng "Công danh, tiến thoái, thăng trầm của một đời người đều do số mệnh định sẵn", bậc trượng phu nghĩ rằng "Mệnh do tự mình tạo, phước do chính mình tìm. Ta làm ác tự nhiên bị tổn phước, ta hành thiện tự nhiên được phước báo."

Để làm chủ vận mệnh trước hết ta phải luôn xem xét bản thân mình, để sửa đổi các lỗi lầm, tiếp đến cần tích chứa phước thiện. Sách dẫn chứng nhiều câu chuyện có thật về những người đã vận dụng phương pháp này và kết quả đạt được trong vận mệnh thật tốt đẹp.

Sách dày 96 trang mà chứa đựng nhiều điều thâm thúy, sâu sắc, hướng con người sống hành thiện bởi đó là đạo lý gốc của nhân sinh. Lấy nghiệp Nhân - Quả của Phật Giáo tác giả Viên Liễu Phàm đã giải thích thật cặn kẽ những điều tốt, điều xấu, điều thiện, điều ác, nên làm, nên tránh cho người con trai.

Đây thật là cuốn sách quý, có ích cho thế đạo nhân tâm, chuyển hóa lòng người, xây dựng xã hội tốt đẹp, an lành.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét