Đôi lời về cách phòng chống ngoại xâm

Có câu "có thực mới vực được đạo” hay “dân giàu, nước mạnh”, đất nước hùng cường là điều kiện cần để bảo vệ đạo chính nghĩa, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Điều kiện đủ là sức mạnh niềm tin nhân dân mà thể hiện ở đoàn kết dân tộc, văn hóa chính nghĩa trong cuộc sống người dân của dân tộc đó có được.

Xét thấy:

- Đại bộ phận người Việt gặp khó khăn trong phát triển kinh tế (đọc thêm Cuộc sống đại đa số người dân Việt Nam ngày càng kiệt quệ về kinh tế.)

- Tình trạng tham nhũng, thiếu trách nhiệm của một bộ phận công quyền, lòng tự tôn cá nhân, văn hóa từ chức kém đã gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin nhân dân.

- Xã hội đề cao giá trị vật chất, chạy đua với nhau bằng giá trị vật chất mà hay xem thường đạo lý con người.

Với nội lực như vậy thì khi có ngoại xâm chúng ta sẽ hành xử như thế nào?

- Liệu làm anh hùng bàn phím!?
- Liệu dành nhiều thời gian chỉ để tranh luận, mổ xẻ, đả kích nhau!?
- Liệu hô hào những khẩu hiệu đao to búa lớn!?
Những việc làm ấy có giúp lãnh thổ được toàn vẹn?
Tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam. Ảnh: AP
Nay chỉ có sức mạnh của tự lực tự cường mới là cách phòng chống mọi kẻ thù xâm lược, nên chúng ta hãy thay đổi cách suy nghĩ, cách hành động, tập trung để giải quyết các vấn đề:

1. Đoàn kết cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhân nhân giàu có.

2. Xây dựng niềm tin cho nhau, người Việt tin người Việt, người Nam tin người Bắc, người Bắc tin người Nam, niềm tin được tạo dựng bằng đạo lý làm người, bằng uy tín cá nhân.

3. Một người giúp một người và cùng nhân rộng điều tốt đẹp ấy để tất cả người Việt đều được chia sẻ, giúp đỡ. Hãy cùng người thân, bạn bè … bàn với nhau cách thức hợp tác cùng nhau tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hay ít nhất là hãy chia sẻ bài viết này đến những người bạn tin yêu nhất để chúng ta có chung cách nhìn, cách suy nghĩ.

Tôi có niềm tin dân tộc ta vĩ đại lắm, anh hùng lắm, chính nghĩa lắm cho nên dù có bất kỳ kẻ thù nào muống xâm lăng lãnh thổ Việt Nam, chúng đều sẽ bị tiêu diệt như khẳng định “Nam quốc sơn hà Nam Đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư”. 

Cao Trung Hiếu


0 Nhận xét