15/05/2014

Triết lý 5C - 5D và mở rộng 15C - 5D

Có dịp ngồi lai rai với anh em làm mảng dầu khí nghe được triết lý 5C5Đ: Con Cháu Các Cụ Cả - Đếch Đuổi Đi Đâu Được.

Hôm khác, nghe triết lý mở rộng từ một chú đã nghỉ hưu 15C5Đ: Con Cháu Các Cụ Cả, Các Chú Chiếu Cố Cho, Có Cần Các Cụ Chuyển – Đếch Điều Đi Đâu Được.

Triết lý đơn giảnthú vị vô cùng!

Theo các bạn có cần đưa vào giáo trình đại học – cao đẳng để dạy lớp trẻ không nhỉ!?


Cao Trung Hiếu ghi chép

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười