Triết lý 5C - 5D và mở rộng 15C - 5D

Có dịp ngồi lai rai với anh em làm mảng dầu khí nghe được triết lý 5C5Đ: Con Cháu Các Cụ Cả - Đếch Đuổi Đi Đâu Được.

Hôm khác, nghe triết lý mở rộng từ một chú đã nghỉ hưu 15C5Đ: Con Cháu Các Cụ Cả, Các Chú Chiếu Cố Cho, Có Cần Các Cụ Chuyển – Đếch Điều Đi Đâu Được.

Triết lý đơn giảnthú vị vô cùng!

Theo các bạn có cần đưa vào giáo trình đại học – cao đẳng để dạy lớp trẻ không nhỉ!?


Cao Trung Hiếu ghi chép
0 Nhận xét