[DanTriSofft] Thư mời hợp tác làm đại lý phân phối phần mềm Dân Trí Soft

Thân gửi bạn,

Tôi là Cao Trung Hiếu là sáng lập và điều hành Dân Trí Soft.

- Yêu thích việc kinh doanh.
- Yêu thích việc làm theo năng lực hưởng theo hiệu quả.
- Yêu thích việc đưa ứng dụng phần mềm vào quản lý để giúp tăng năng suất và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Yêu thích làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thú vị, kinh doanh sản phẩm công nghệ thông tin.
- Mong muốn công việc phát triển lâu dài, bền vững, tạo nguồn thu nhập thụ động trọn đời.

Đó là những lý do để tham dự trở thành đại lý kinh doanh của Dân Trí Soft đấy.

Dân Trí Soft áp dụng mô hình kinh doanh sharing economy (kinh tế chia sẻ) nên có chính sách chia sẻ hoa hồng đại lý minh bạch và rất tốt cụ thể:

+ Chia sẻ ngay hoa hồng cho đơn hàng từ 60 - 83% giá bán lẻ niêm yết, đây là mức chia sẻ hoa hồng phần mềm cao nhất tại Việt Nam.

+ Đặc biệt, khi qua các năm tiếp theo khách hàng gia hạn sử dụng phần mềm Dân Trí Soft thì đại lý được nhận 25% doanh thu (gọi là thu nhập thụ động). Ví dụ khách hàng gia hạn gói dịch vụ 199.000 đồng/tháng tức 2.388.000 đồng/năm thì đại lý nhận thu nhập thụ động là 25% * 2.388.000 đồng = 597.000 đồng, do đó nếu đại lý có được 1.000 khách hàng thì mỗi năm đại lý nhận thu nhập thụ động = 597.000 đồng * 1.000 khách = 597.000.000 đồng/năm. Dân Trí Soft là công ty phần mềm tiên phong thực hiện chính sách chia sẻ thu nhập thụ động này, vì đại đa số các công ty phần mềm khác chỉ chi trả hoa hồng 1 lần duy nhất.

Để đại lý có thể quản lý thuận tiện thông tin khách hàng đang sử dụng, sử dụng thử…, Dân Trí Soft đã tạo ra ứng dụng quản lý dành riêng đại lý để kiểm tra tình hình mọi lúc mọi nơi.

Khi khách hàng dùng phần mềm Dân Trí Soft muốn gia hạn để tiếp tục sử dụng sẽ có 2 phương thức: khách hàng liên hệ với đại lý để thanh toán (nếu khách hàng thấy thân thuộc với đại lý), đại lý sẽ được chiết khấu lại ngay 25%; cách 2 là khách hàng thanh toán thẳng đến công ty Dân Trí Soft thì hệ thống quản lý sẽ tự động hạch toán để chiết khấu lại 25% và chuyển khoản đến đại lý theo định kỳ vào ngày 10 đến ngày 15 tháng tiếp theo.

“Làm gì cũng gọi là làm việc, người thông minh chọn việc làm đem lại lợi ích lâu dài, thu nhập bền vững và hơn nữa khi bạn ngủ tiền cũng sẽ chảy vào tài khoản của bạn” - theo anh Cao Trung Hiếu, sáng lập và điều hành Dân Trí Soft.

Nếu bạn quan tâm & xét thấy khả năng đáp ứng yêu cầu tối thiểu 01 hợp đồng/quý thì hãy đăng ký trở thành đại lý phát triển kinh doanh với Dân Trí Soft: https://www.dantrisoft.com/p/dai-ly-phat-trien-kinh-doanh-dan-tri.html

Thân ái.


Cao Trung Hiếu

Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft.

"Một cuộc đời thiếu ước mơ giống như con tàu không bánh lái."

Ước mơ của tôi: "Góp sức vào công cuộc chấn hưng tinh thần dân tộc, phát triển kinh tế nước Việt để sánh ngang với cường quốc năm châu".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười