Quỹ phát triển cộng đồng Khai Dân Trí.

Non sống Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có thể sánh ngang với cường quốc năm châu?


Tôi có tâm niệm:


- Một khi dân trí cao, mọi người dân Việt Nam thực học, thực tài, thực làm chắc chắn cuộc sống sẽ tốt đẹp, thành đạt và hạnh phúc.

- Một khi dân khí cao, tức lòng tự tôn dân tộc, tự tôn là "con Rồng cháu Tiên", mọi người dân biết sỉ nhục khi đất nước kém cỏi, ra quốc tế bị khinh khi thì dân tộc Việt Nam sẽ phát triển.

- Cuối cùng là lo dân sinh, khi 2 yếu tố trên vững chắc thì vấn đề dân sinh xã hội cơ bản được giải quyết, mọi người thượng tôn pháp luật, sống với đạo lý làm người. Việt Nam sẽ trở thành đất nước hùng cường.

Đó là phong trào "Khai Dân Trí - Chấn Dân Khí - Hậu Dân Sinh" của bậc tiền bối Phan Chu Trinh mà tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Tôi thấy xót xa khi người dân Việt Nam còn nghèo khổ, đói kém, đôi khi hèn nữa.

Bạn có cảm thấy bị nhục khi người Việt Nam bị khinh khi trên trường quốc tế!?

Để đóng góp sức lực nhỏ bé này, tôi cùng đồng đội, những người tương đồng về suy nghĩ ấy lập nên quỹ:

"QUỸ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG KHAI DÂN TRÍ"

Mục tiêu:

- Tổ chức các khóa đào tạo chất lượng, thực học, thực làm.

- Biến tri thức thành sức mạnh, thành nguồn lực để nâng cao năng suất và chất lượng lao động.

- Giúp người dân "cần câu hơn là con cá", với tri thức là nền tảng.

Phương pháp thực hiện:

- Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí với cộng đồng.

- Mời các thầy cô, người có kinh nghiệm để chia sẻ làm người, làm kinh doanh.

- Kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận, từ thiện, tổ chức khác để giúp phát triển con người thông qua tri thức.

Mong muốn của quỹ phát triển cộng đồng Khai Dân Trí: "Kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức từ thiện tại tỉnh BRVT nói riêng, cả nước nói chung, đoàn kết và gắn kết mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy nâng cao dân trí và cuộc sống người dân Việt".

Phụ trách quản trị quỹ gồm:
- Tôi, Cao Trung Hiếu, facebook.com/hieu.caotrung.5
- Mr Nguyễn Hoàng Sơn, facebook.com/nguyenhoangson.svt
- Ms Nguyễn Thị Hoa Mai, facebook.com/mainguyenbr

Công khai tài chính của quỹ phát triển cộng đồng Khai Dân Trí: click vào link.
1 Nhận xét
  1. Dân Trí Soft đồng hành cùng quỹ Khai Dân Trí với chương trình: Dân Trí Soft dành tặng 5% doanh thu phần mềm vào quỹ cộng đồng Khai Dân Trí. http://www.dantrisoft.com/2018/01/dan-tri-soft-danh-tang-5-doanh-thu-cua-phan-mem-vao-quy-phat-trien-cong-dong-khai-dan-tri.html

    Trả lờiXóa