Về việc phóng sanh!

- Khi đọc bộ Phật học phổ thông có giải nghĩa "đời người là bể khổ" là do 4 tính "tham - sân - si - mạn" (tham lam - nóng giận - si mê - ngạo mạn) của mỗi người mà tạo ra, tu thân rèn luyện để giảm/dẹp được 4 điều này đời sẽ không còn là bể khổ nữa. Trong phép tu thân có 4 từ là "từ - bi - hỷ - xả", có lẽ tập luyện cả đời về 4 chữ này. Phép dễ tu thân và dễ luyện tập mà ai cũng ý thức và rèn luyện được đó là giữ 5 giới luật sau "tránh sát sanh - tránh ăn cắp - tránh tà dâm - tránh nói dối - tránh rượu bia bê tha". Phóng sanh là một cách làm theo ý tránh sát sanh, mỗi loài vật đều có sự sống và loài vật nào cũng muốn sống cả, cứu được vật ở giữa cái chết và cái sống là phóng sanh, điều đó thật tốt đẹp. Ví dụ trước đây khi tôi thấy con kiến bò trên bàn nhiều lần tôi sát nó vô cớ và khi tôi hiểu cái ý tứ trên thì tôi thay đổi hành vi, tôi không giết nó mà chỉ đuổi nó đi vậy. Nhưng con muỗi ăn tui là tui đập à nha, nên tui không thành chánh quả được là vậy 😃   
Bộ sách Phật học phổ thông
- Ngày nay có một phong trào, tôi gọi là phong trào vì cứ đến dịp nào đó, nhất là dịp rằm tháng 7 âm lịch, thì cái tục phóng sanh như ảnh bên dưới nở rộ cả nước. Nó nhiều đến mức người bắt chim để bán làm phóng sanh không đủ cung cấp với nhu cầu quá lớn như vậy. Một phong trào không đúng cái tinh thần của nhà Phật một chút nào cả. Phóng sanh là từ trong suy nghĩ, đến hành động ở mỗi phút giây vì điều tốt đẹp, chứ phóng sanh kiểu phong trào lễ hội là sát sanh chứ đâu phải phóng sanh!
Phong trào phóng sanh

TP HCM ngày 26/08/2023
Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

0 Nhận xét