Đồng hành với doanh nghiệp tử tế, với người kinh doanh hướng đến tử tế

Nói thẳng trước đây tôi hâm mộ hệ thống Thế Giới Di Động, đặc biệt là người founder hệ thống với các triết lý kinh doanh đầy tính nhân văn, đạo đức và giàu sự tử tế. Và quả thật trải nghiệm với dịch vụ TGDĐ khá ổn với tôi, nên tôi hay chia sẻ lời cảm phục ấy, lan tỏa điều tử tế.

Sự tử tế có sức mạnh tuyệt vời vào lòng người, vì ai cũng muốn được sống trong môi trường tử tế

Và tôi hành động bằng việc trải nghiệm thêm các dịch vụ mới và bớt tin những điều tử tế được tập đoàn ấy rao giảng bấy lâu nay, vì hành động www.ThachSungXanh.com đầu thời kỳ dịch ở làn sóng lần thứ 4 và việc đối đãi với đối tác cung cấp mặt bằng. Tôi bắt đầu trải nghiệm FPT shop với 2 món hàng chiều nay.Nhưng nay thấy không cần yêu quý họ hàng đầu nữa, vì giá trị của họ nói và làm không đồng nhất, giá trị cảm nhận của tôi đã giảm đi đáng kể.

Đồng hành với doanh nghiệp tử tế, với người kinh doanh hướng đến tử tế

Quan điểm của tôi là đồng hành với doanh nghiệp tử tế, với người kinh doanh hướng đến tử tế đến khi nào họ không còn tử tế nữa thì dừng.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

0 Nhận xét