"Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế": khó hay dễ?

Tôi bảo "DanTriSoft chọn con đường đi đến thành công bằng sự tử tế", có người bảo con đường đó khó. Tôi nói thêm "con đường đó khởi đầu bằng việc làm đúng những gì cam kết", người ấy bảo "vậy thì dễ không khó".

DanTriSoft chuyên cung cấp giải pháp quản lý bán hàng

"Làm đúng những gì cam kết" là cốt lõi của con đường đi đến thành công bằng sự tử tế. Tôi lấy ví dụ:

- DanTriSoft cam kết làm phần mềm bán hàng miễn phí với mô tả rõ ràng cái nào miễn phí, miễn phí là phục vụ số lượng lớn và thỏa mãn đa số, còn chức năng nâng cao nào dịch vụ hỗ trợ nào cần trả phí mới dùng được..., DanTriSoft làm việc này từ 2015 đến nay, 7 năm là thời gian đủ để khẳng đi con đường ấy, cam kết ấy.

- DanTriSoft cam kết hoàn lại tiền nếu dùng phần mềm không hài lòng trong 30 ngày không vì bất cứ nguyên nhân là gì, đây là lý do "không phải ai muốn mua phần mềm DanTriSoft thì chúng tôi đều bán, mà chuyên viên DanTriSoft phải xác định rõ phải phù hợp thì mới làm, nếu không phù hợp thì từ chối ngay từ đầu cũng như giới thiệu dịch vụ khác phù hợp, vì làm sai nhu cầu là đang làm lãng phí nguồn lực của khách hàng và của chính DanTriSoft". Xác suất sai xót khiến hoàn trả  tiền chưa đến 0,1% là nhờ DanTriSoft rất kỹ về sự phù hợp, vì nói cho cùng phần mềm không phải là chiếc đũa thần làm được mọi việc.

Vì vậy, tôi không phải là người dễ dãi chọn mua hàng, nhưng khi đã mua thì tin nhà cung cấp "làm đúng những gì họ cam kết". Tôi cũng thường viết bài review khen ngợi những dịch vụ tốt, và một số ít là bài tôi nói thẳng về dịch vụ tôi cảm thấy tệ.

Người tiêu dùng đồng hành với người kinh doanh tử tế thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn, tôi luôn tin về điều đó.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
TP HCM ngày 20/10/2021

0 Nhận xét