Chuyện hoang đường nhưng có thật: Lừa đảo được cả Diêm Vương!

Một gã chuyên sống bằng nghề LỪA ĐẢO từ thiện chết và bị lôi tuột xuống âm phủ sau một lần xẩy chân vào khu giang hồ có tên SAO KÊ. 
Diêm vương đem sổ Công-Tội ra tra xét rồi phán:

- Ngươi ở trên trần chuyên ăn chặn tiền từ thiện. Tội này phải bị nấu trong vạc dầu 50 năm. Tuy nhiên, xét rằng ngươi quyên góp mười phần, chỉ đút túi tám chín chứ không đến nỗi... ăn sạch... ăn không từ thứ gì như một số kẻ khác vì vậy ta cho ngươi một ân huệ trước khi thi hành án. Ngươi muốn ân huệ gì cứ nói!

Gã run rẩy thưa rằng:

- Tội con tày trời, án phạt con xin chịu không dám kêu ca. Nay Ngài đã mở lượng từ bi, con chỉ ước nguyện được một lần, chỉ cần được một lần cuối cùng là con mãn nguyện...

Rồi gã ghé tai Diêm vương thì thào điều nguyện ước...

Diêm vương cười xòa:

- Tưởng gì...! Bay đâu! Đưa hắn trở lại trần gian, chờ hắn thỏa ước nguyện rồi dong cổ về đây chịu án! Tuyệt đối không được chậm trễ đấy nhé!

Chờ mãi không thấy bọn ngưu đầu mã diện điệu gã lừa đảo về. Bị Diêm... Hội chất vấn rát quá, Diêm vương gãi đầu gãi tai giải trình lý do lý trấu rằng:

- Nào hắn có ước nguyện gì cao xa đâu. Hắn chỉ xin được chờ hết gói phong tỏa 15 ngày rồi đi hớt tóc để chụp lại cái di ảnh cho đàng hoàng. Ai ngờ... đến nay vẫn chưa hết phong tỏa, thời gian phong tỏa thì ta lại không có quyền!😒😒 

Phong tỏa: kiểm soát theo nguyên tắc "Giữ chặt - kiểm soát nghiêm"
Trích truyện ngụ ngôn thời hiện đại do giang hồ mạng sáng tác

0 Nhận xét