Đạo Phật chân chính không bao giờ là yếm thế, thủ thường

Theo lịch sử Phật học Việt Nam thì đạo Phật vào Việt Nam từ rất sớm, có cả từ phương Nam đi lên và từ phương Bắc (Trung Quốc) đi xuống và chịu ảnh hưởng từ phương Bắc nhiều hơn. Với việc được tiếp cận và phổ biến sớm như vậy nên văn hóa người Việt và đạo Phật được hòa vào nhau, có mối quan hệ rất gần gũi. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thì Phật học phát triển rực rỡ thời nhà Lý, đến đời nhà Trần thì tại Việt Nam có thêm một nhánh là Thiền phái Trúc Lâm (Yên Tử) do vua Trần Nhân Tông sáng lập ra.

Bộ sách Phật học phổ thông được viết bởi hòa thượng Thích Thiện Hoa

Thời nào đạo Phật phát triển theo chính đạo, theo những nguyên lý cơ bản thì đó là thời kỳ nước Việt ta hùng mạnh, còn thời nào các vua chúa, tăng lữ đưa Phật giáo đi vào con đường tà đạo, mê tính dị đoan thì thời đó suy vong.

Ngẫm lịch sử của dân tộc để trầm tư về thời hiện tại, để sống yêu thương với pháp lý từ Đức Phật truyền dạy.

Đạo Phật chân chính không bao giờ là yếm thế, thủ thường nhé!

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét