09/10/2019

Đạo Phật chân chính không bao giờ là yếm thế, thủ thường

Theo lịch sử Phật học Việt Nam thì đạo Phật vào Việt Nam từ rất sớm, có cả từ phương Nam đi lên & từ phương Bắc (Trung Quốc) đi xuống và chịu ảnh hưởng từ phương Bắc nhiều hơn, nên văn hóa người Việt & đạo Phật được hòa vào nhau. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thì Phật học phát triển rực rỡ thời nhà Lý, đến đời nhà Trần thì tại Việt Nam có thêm một nhánh là Thiền phái Trúc Lâm (Yên Tử) do vua Trần Nhân Tông sáng lập ra.

Bộ sách Phật học phổ thông được viết bởi hòa thượng Thích Thiện Hoa

Thời nào đạo Phật phát triển theo chính đạo thì đó là thời kỳ nước Việt ta hùng mạnh, thời nào các vua chúa, tăng lữ đưa Phật giáo đi vào con đường tà đạo thì thời đó suy vong.

Ngẫm lịch sử của dân tộc để trầm tư về thời hiện tại, để sống yêu thương với pháp lý từ Đức Phật truyền dạy.

Đạo Phật chân chính không bao giờ là yếm thế, thủ thường nhé!

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

"Nếu là con chim, là chiếc lá
Thì chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình".

www.CaoTrungHieu.com | Sáng lập và điều hành Dân Trí Soft
Mở Biểu tượng cườiTắt Biểu tượng cười