Quy định của pháp luật Việt Nam về hành vi gây tiếng ồn tại khu dân cư và chế tài người vi phạm

Hỏi: Gia đình tôi xây nhà và đã ở nhiều năm trong khu dân cư trung tâm thành phố, chủ đất liền kề mở cơ sở chế tạo đồ sắt, đồ gỗ nội thất, có máy móc gây tiếng ồn nhưng họ không có giải pháp nào giảm tiếng ồn đó. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống sinh hoạt của gia đình tôi và các hộ dân xung quanh. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi: các quy định của pháp luật về tiếng ồn trong trường hợp này, xin nêu thêm giúp tôi chỉ số tiếng ồn cho phép là bao nhiêu dBA?

Ô nhiễm tiếng ồn, nỗi kinh hoàng của cuộc sống đô thị

Trả lời:

Theo quy định tại Mục 2.1 Thông tư 39/2010/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) là 70dBA (từ 6h đến 21h)55dBA (21h đến 6h). Như vậy, trong trường hợp nếu việc sản xuất, kinh doanh xưởng gỗ, sắt của chủ đất liền kề gây tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép thì là hành vi vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn. 

Hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn thì có thể bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định 55/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

“Điều 17. Vi phạm các quy định về tiếng ồn 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 5 dBA.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.

6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.

7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.

8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.

9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.

10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA.

11. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản 7, 8 và 9 Điều này.

12. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này"

Như vậy, theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn, thì giới hạn tiếng ồn cho phép đối với khu vực nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc nằm liền kề là tối đa 70dBA (từ 6h đến 21h) và 55dBA (21h đến 6h). Trong trường hợp chủ đất liền kề của gia đình bạn thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh gây tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép thì tùy từng trường hợp bạn có thể gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Trân trọng!

Phòng Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia.


*** Một số từ ngữ & ý tôi có chỉnh sửa với văn bản gốc để người đọc dễ hiểu hơn.
0 Nhận xét