Thắng lợi rồi... thắng lợi vẻ vang rồi!

Dùng tiền thuế của nhân dân rồi gây thất thoát thua lỗ hàng ngàn thậm chí hàng chục hay hàng trăm ngàn tỉ đồng. Sau đó là rút kinh nghiệm sâu sắc. Tiếp theo bàn giao mớ bòng bong thua lỗ, nợ nần này cho "siêu ủy ban" thế là thoát nạn.


Bàn giao được dự án thua lỗ ngàn ngàn tỉ đồng nên vui sướng xiết bao, ai ai cũng vui vẻ đắc thắng vậy! Thắng lợi rồi, thắng lợi vẻ vang rồi.

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét