Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế

Nếu Việt Nam từ lãnh đạo đất nước đến nhân dân đều tin tưởng và hành động quyết liệt với Con đường thành công bằng sự tử tế thì dân tộc ta mới có thể sánh ngang cường quốc năm châu, khi ấy:


- Lãnh đạo không phải đốt lò, không cần phe này triệt hạ phe kia chỉ vì lợi ích nhỏ, mà khi đó tất cả chỉ có lợi ích của dân tộc của quốc gia là trên hết.

- Nhân dân, doanh nghiệp thì làm ăn lương thiện, tạo giá trị cho xã hội mà không làm hàng giả, hàng nhái, hàng đểu, không lừa dối nhau, không bán đứng sức khỏe của khách hàng vì lợi nhuận bẩn...

Và lưu ý: trong bất cứ tổ chức nào lãnh đạo là tấm gương, nói phải đi đôi với làm còn nói một đằng làm một nẻo, nói để mụ mị, thì trước sau gì tổ chức đó cũng phá sản & cái giá phải trả thật là đau đớn.

Tại Dân Trí Soft tôi xây dựng giá trị với niềm tin tuyệt đối với "con đường đi đến thành công bằng sự tử tế", dẫu con đường đó có gập ghềnh thì Dân Trí Soft cũng sẽ tiếp tục đi để tiến lên phía trước với sứ mạng giúp doanh chủ Việt "tự động hóa trong kinh doanh".

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét