Giáo dục nước ta đã đến mức báo động khẩn!?

Vụ 231 cái tát: Nhà trường buộc học sinh viết lời khai: http://www.sggp.org.vn/vu-231-cai-tat-nha-truong-buoc-hoc-sinh-viet-loi-khai-562893.html


Nhà trường buộc học sinh viết lời khai

Một nền giáo dục chạy theo thành tích, dùng từ đúng chuẩn là bệnh "dối trá trong giáo dục" mà không hướng đến dạy làm người, dạy sống tử tế thì hậu quả của dân tộc ấy sẽ khủng khiếp lắm.

Bố mẹ tôi làm giáo viên, tôi cũng từng nghĩ rằng sẽ làm giáo viên đấy. Tôi có thời gian trải nghiệm đầy đủ của giáo dục ta, tôi thấy cái sai trái của nó nhiều lắm, nó thành tích, nó không thật, lắm lúc nó còn thủ đoạn nữa. Tôi mong sao giáo dục phải lấy "làm người tử tế", "làm người công dân có trách nhiệm với vận mệnh" quốc gia làm trọng, khi ấy Việt Nam mới hùng cường được.Tôi viết:
*** Người thầy và người giảng. https://www.caotrunghieu.com/2017/10/nguoi-thay.html

*** Học sinh đầu tiên và duy nhất một trường chuyên nhận hạnh kiểm YẾU. https://www.caotrunghieu.com/2016/04/hoc-sinh-dau-tien-va-duy-nhat-mot-truong-chuyen-nhan-hanh-kiem-yeu.html

www.CaoTrunHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét