Em yêu luật an ninh mạng, hãy như em!

Ai dùng Facebook, Zalo...hay bất cứ ứng dụng internet nào cũng cần lưu ý luật An Ninh Mạng sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2019, báo chí đã đưa tin liên tục để công dân Việt Nam nắm các hành vi bị cấm. Tôi ấn tượng nhất với hành vi cấm "Nói xấu, chống phá thành quả cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước" vì:

- Tôi tin tuyệt đối vào thành quả cách mạng, đánh Pháp rồi đuổi Mỹ, giải phóng tụi tư bản miền Nam ngu dốt mê muội để khai sáng ánh hào quang của thiên đường xã hội chủ nghĩa làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, rồi kết bạn keo sơn 16 chữ vàng với "bạn hiền" Trung Quốc dẫu lịch sử hàng ngàn năm TQ luôn khát khao xứ Giao Chỉ.

- Tôi tin tuyệt đối vào tài đức của lãnh đạo ta, chẳng những là những đỉnh cao trí tuệ mà còn luôn cần kiệm liêm chính chí công vô tư, là người đầy tớ tận tụy của nhân dân, một lòng vì dân vì nước, trong lực lượng công an có câu kim chỉ nam "vì nước quên thân vì dân phục vụ".

- Tôi tin tưởng tuyệt đối con đường "phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Kinh tế thị trường thì tụi tư bản giãy chết làm mấy trăm năm qua trải qua bao thăng trầm nhưng chỉ là lũ giãy chết vì cuộc sống công dân tụi nó thấp kém lắm, chỉ số hạnh phúc gần như là số âm thôi, dân tụi nó bất mãn về nền kinh tế thị trường, nên chúng ta có cái ưu việc định hướng xã hội chủ nghĩa nhờ đó mới được ví von như "chưa có bao giờ rực rỡ như ngày hôm nay".

Em yêu luật ANM. Hãy như em!


P/s: em đã từng thành công ở những môn thi như Triết học Mác Lênin, Lịch sử Đảng, Kinh tế chính trị học phần Xã hội chủ nghĩa, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học...

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét