Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục: đọc rồi sẽ choáng!

Tôi không bàn về cách phát âm/đánh vần của sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục vì đó không là chuyên môn của tôi. Tuy nhiên, ở đây tôi kêu gọi cộng đồng cùng nhau phản đối nội dung của sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục để phải có những điều chỉnh theo hướng nhân văn hơn. Ảnh dưới đây là của sách các cháu đang học hoàn toàn không phải là photoshop của phản động Việt Tân nhé.


Về nội dung: đọc rồi sẽ choáng, đọc Bình ngô đại cáo thấy ngượng lắm, đọc phép lịch sự mà chẳng ăn nhập gì với lịch sự...

Về hình thức: sai nguyên tắc văn bản, ví dụ nguyên tắc bỏ dấu chữ viết, nguyên tắc bỏ dấu câu của tiếng Việt.

Hỏi thật nhé: triết lý của giáo dục ta là gì?

Có nhận định con đường ngắn nhất, bền vững nhất để xóa đi một dân tộc là tập trung phá nát giáo dục, liệu điều đó có là hiện thực ở xã hội ta!?

Lại nhớ đến cụ Phan Chu Trinh với lời kêu gọi hành động "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh" để Việt Nam trở nên độc lập, hùng cường sao thấy đường còn xa quá!

Là bậc làm cha làm mẹ cần lên tiếng với nhà trường, vì im lặng hôm nay là "liều thuốc độc" giết chết tâm hồn con cái chúng ta, hậu quả của 10 - 20 năm nữa là không thể cứu vãn được...

www.CaoTrungHieu.com - Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét