Hãy đọc ngay sách Bí mật nam giới nếu bạn muốn trở thành người vợ tuyệt vời

Tôi đã đọc "Bí mật nữ giới" & áp dụng ngay vào cuộc sống, tôi thấy thấu hiểu hơn về suy nghĩ của vợ.


Vợ tôi cũng đã đọc "Bí mật nam giới" & áp dụng. Thành tựu đạt được là chỉ cần "đá mắt đưa tình" là tôi hiểu ý ngay, ví dụ ăn cơm vừa xong, nàng nhìn yêu là hiểu liền "đi rửa chén thôi", nghe nói Bill Gate cũng thích rửa chén lắm mà tôi cũng có thú vui này đó, kaka.

Đọc qua hơn 50 trang sách "Bí mật nam giới" thấy sao tác giả hiểu nam giới thế nữa, như là đi vào gan ruột ấy. Té ra, tác giả dùng phương pháp nghiên cứu hành vi rồi tổng hợp và phân tích đó.

Hãy đọc ngay sách này nếu bạn muốn trở thành người vợ tuyệt vời nhé!

Cao Trung Hiếu | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
0 Nhận xét