Đội tuyển U23 Việt Nam: những nhà truyền cảm hứng dân tộc tuyệt vời.

Ngẩng cao đầu trong trận chung kết, bởi chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta đã chơi hay chơi đẹp chơi trong sạch. Đội tuyển U23 Việt Nam chính là những nhà cảm hứng tuyệt vời nhất, thiết thực nhất đến lúc này, một cảm hứng để người Việt không phải cúi đầu, tự ti nhỏ bé với đội mạnh, với nước mạnh, chúng ta chỉ cần nỗ lực, đoàn kết và trong sạch, đó đã là đủ. 

Hàng triệu triệu người Việt tự hào về các em.

Tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ trong dòng máu của người Việt là có một lòng yêu nước nồng nàn, và chỉ là nhờ chất xúc tác của ai đó, của bộ phận lãnh đạo nào đó để kích hoạt được điều này, để triệu người đoàn kết thành khối chắc chắn Việt Nam sẽ hóa rồng sẽ hùng cường. Và chẳng thằng nào dám sỉ nhục dân tộc này, kể cả thằng Dan - quốc tịch Hoa Kỳ.

Thành công sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, mỗi người hãy làm tốt nhất, năng suất nhất việc của bản thân và hãy kết đoàn với nhau.

Việt Nam sẽ hùng cường - hãy tin điều đó.

TP HCM ngày 28/01/2018
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét