Việt Nam vừa có thêm 40.000 cử nhân thất nghiệp.

Việt Nam vừa có thêm 40.000 cử nhân thất nghiệp mới cho năm 2017 được bộ lao động thương binh xã hội công bố. 

Lễ tốt nghiệp là thất nghiệp

Nếu cộng dồn số lượng năm trước là hơn 225.000 cử nhân thất nghiệp thì con số thật là kinh khủng. Một sự lãng phí nguồn lực ê chề, một sự mất mát niềm tin lớn lắm bởi cái độ tuổi tốt nghiệp từ 20 - 25 là độ tuổi giàu nhiệt huyết nhất, tràn trề sức lực nhất bị thui chột.

Lại nói về nguyên nhân thôi ôi thôi rồi nó nhiều lắm.

- Nó đến từ nhận thức xã hội về bằng cấp.

- Nó đến từ sinh viên, người học.

- Nó đến từ các trường đại học, cao đẳng.

- ….

Có tranh luận mà đến hết năm. Chỉ thấy rằng hiện thực sờ sờ trước mắt: thất nghiệp thì đầy rẫy ra đấy, nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm đỏ con mắt chẳng ra người phù hợp.

Vấn đề tôi nêu ra là:

1. "Đại học SỌT RÁC" làm sao để biết để mà truyền thông cho nhân dân, học sinh biết mà tẩy chay, tránh xa? 

2. Lòng trắc ẩn của những nhà làm giáo dục, là các giảng viên: “Sinh viên mới ra trường, có tự trọng giàu ý chí làm full time với tôi (Cao Trung Hiếu) nếu lương dưới 1.000 USD/tháng tôi thấy là sỉ nhục lắm. Vậy, giảng viên nhìn thấy sinh viên thất nghiệp có xót xa, thấy nhục không?”


TP HCM ngày 18/10/2017
Cao Trung Hiếu
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình

0 Nhận xét