'Không cần học, học dốt vẫn vỗ ngực làm chủ ngon lành', đâu là sự thật!?

Đây là một ví dụ vui đang được viral mạnh mẽ trên facebook trong thời gian qua.

Bức ảnh được chia sẻ viral mạnh trong thời gian qua.
Thông điệp của nó rất nguy hiểm khi tác động vào nhận thức của sinh viên là không cần học, học dốt vẫn vỗ ngực làm chủ ngon lành, nó tác động đến doanh chủ là xem học giỏi chỉ là trò nhảm nhí.

Tôi vẫn nghĩ rằng đây chỉ là trò "đùa cợt" trên facebook của ai đó đang quá rảnh, không có việc làm. Tôi có đôi dòng nhận xét về nội dung của đoạn chat trên:

Một là, bạn sinh viên mới ra trường này còn nhiều non nớt, lỗi ở chính bạn và ở giảng viên giảng dạy đã truyền thông kém hiệu quả. 

Và hai, tệ hại hơn nếu một người chủ có thái độ xem thường học vấn thông qua việc tự hào về sự học dốt, tự hào là đang làm ông chủ. Theo tôi, dạng chủ này thì nhanh thôi sẽ là chủ của nợ phải trả vì tính kiêu ngạo, xem thường tri thức.

Với cá nhân: Tôi không xem trọng bằng cấp nhưng tôi rất nể người học giỏi. Học giỏi là cam kết đấy. Hãy học giỏi & làm giỏi!

TP HCM, ngày 14/06/2017
Cao Trung Hiếu

0 Nhận xét