#9: Linh nương nương đối đầu với Nhậm Ngã Hành @ ở chợ game online.

Linh nương nương vốn hoạt động trong nghề sơn đông mãi võ để giới thiệu các loại hàng hoá dịch vụ đến công chúng. Một ngày nọ, Linh nương nương nhận được lời mời của một thương gia ngoại bang để sơn đông mãi võ game online cho ấu nhi.
Linh nương nương đối đầu với Nhậm Ngã Hành @ ở chợ game online.
Ấu nhi ở cái thành bang thì nhiều vô kể và đang được một nhà buôn trong nước đang chiếm lĩnh thị trường từ trước đến nay. Linh nương nương được yêu cầu là phải tìm ra binh pháp nhằm thu hút nhiều ấu nhi, có thông tin của ấu nhi nhiều nhất và đồng thời phải tìm ra phương cách để các bậc phụ mẫu của ấu nhi yên lòng là không làm cho các ấu nhi mê đắm với các game online này. Nghe đến đây Linh nương nương nghe chí lý vì đó giờ chắc chỉ có nhà buôn ngoại bang mới nghĩ đến việc này "chơi game mà không làm cho các ấu nhi mê đắm".

Linh nương nương đi nghiên cứu chừng một tuần trăng thì phát hiện ra rằng chẳng có phương cách nào "chơi game mà không làm cho các ấu nhi mê đắm" trừ khi game đó quá tệ. Hơn nữa, ngoài game cho ấu nhi thì còn nhiều dịch vụ cộng thêm và mục tiêu để làm phễu thông tin cho nhà buôn ngoại bang kia rồi sau đó sẽ bán cho các nhà buôn trong và ngoại thành.

Thế là Linh nương nương dừng sơn đông mãi võ và chuyển sang đứng ra bảo vệ ấu nhi trước các nhà buôn game online. Linh nương nương luôn phản kháng lại cách làm việc theo kiểu "nguỵ quân tử", giả nhân nghĩa của Nhậm Ngã Hành @.

Có 5 chiêu Linh nương nương phải đưa thành kiếm pháp sơn đông mãi võ trong thời @ như sau:

📝 Luôn tỉnh táo vì nhà buôn là nhà buôn, lợi ích kim tiền của họ có thể bẻ cong mọi thứ và họ dễ đàng trở thành ngụy quân tử.

📝 Từ thành bang đến ngoại bang đang ở trong một trào lưu gọi là khai thác dữ liệu và xem dữ liệu là nguồn cơ cho sơn đông mãi võ. Vì vậy ở chợ game online các bậc phụ mẫu cần phải tỉnh táo để ngay cả dữ liệu của bản thân và con mình không được bảo vệ trước các Nhậm Ngã Hành và ngụy quân tử.

📝 Các ấu nhi mà chơi game thì phụ mẫu cần theo dõi và quản lý vì không có chiêu thức nào làm được cái gọi là chơi mà không nghiện. Mọi thứ nếu có cũng thuộc dạng Nguỵ Quân Tử thốt ra. Vì Linh nương nương sợ mình sớm ở hàng ngũ với ngụy Quân Tử nên 36 kế đã phải tẩu là thượng sách.

📝 Tronh cái trào lưu lấy dữ liệu làm nhiên liệu sơn đông mãi võ thì không chỉ dừng lại ở một thời điểm ngắn hạn mà sẽ theo dõi và tiên đoán được hành vi của ấu nhi và phụ mẫu để sang nhượng là điều mà các Nhậm Ngã Hành quan tâm hơn cả.

📝Cuối cùng là các lão gia và bà bà tại gia của các phụ mẫu và ấu nhi cũng phải được cảnh báo với các chiêu thức thâm sâu của các Nguỵ Quân Tử và Nhậm Ngã Hành.

Linh nương nương
Đà chủ phân đà Marketing & innovation.

0 Nhận xét