Đối xử tử tế với đối tác, 10 quy tắc cần nhớ.

Trong kinh doanh làm việc chúng ta cần phải đối xử tử tế với đối tác.


Tổng kết 25 năm đi làm tôi rút ra những điều như sau để cư xử tử tế với đối tác.

01. Trân trọng những người tới với mình lúc khó khăn, lúc mình còn bé, gọi là nuôi dưỡng quan hệ lâu dài.

02. Lúc có cơ hội kiếm tiền thành công hãy chia sẻ kêu gọi những người đi với mình lúc khó khăn để họ có tiền, gọi là ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

03. Nói thật những gì mình không làm được, gọi là minh bạch.

04. Sẵn sàng trả giá cao hơn đưa ra các điều kiện thuận lợi hơn người bình thường gọi là giúp đỡ.

05. Xin lỗi và đền đáp những gì mình gây thiệt hại mặc dù không cố ý, gọi là trân trọng.

06. Tìm tòi sáng tạo ra những cái có thể làm chung, gọi là tạo giá trị cho hai bên.

07. Sẵn sàng chia sẻ nguồn lực tiền bạc con người, gọi là cộng hưởng.

08. Tìm cách đáp trả những gì họ giúp cho mình, gọi là biết ơn.

09. Chia sẻ đầy đặn quyền lợi từ các vụ làm chung cho đối tác, gọi là công bằng.

10. Sẵn sàng bỏ ra và chấp nhận những thiệt hại vì lợi ích đôi bên, gọi là hy sinh.

Các bạn có làm được 10 điều đó không?

Trích từ facebook anh Vũ Tuấn Anh.
Tác giả sách "Khởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn"
0 Nhận xét