5 chữ L với người khởi nghiệp.

5 chữ L với người khởi nghiệp: Lì - Liều - Lạnh - Lanh - Luồn. Hãy tích lũy 5L.


Lì trong lì lợm: tức là kiên định, kiên trì với mục tiêu, dám chịu “đòn” trong mọi hoàn cảnh.

Liều trong liều lĩnh: dám nói dám làm, hành động mạnh mẽ, dám bất chấp tất cả miễn thỏa đạo làm con người.

Lạnh trong lạnh lùng: không tham lam, không nóng giận, không si mê, không ngạo mạn, luôn bám sát mục tiêu.

Lanh trong lanh lẹ: nhanh nhẹn trong suy nghĩ và hành động.

Luồn trong luồn lách: linh hoạt trong các tình huống để hành động hiệu quả.

Để khởi nghiệp thành công tại nước Việt Nam bạn cần rèn luyện để tích lũy 5L liên tục và liên tục đấy!

TP HCM, ngày 16/05/2017
Cao Trung Hiếu

5L này là bản quyền từ anh Vũ Tuấn Anh.0 Nhận xét