Một tính xấu của người Việt.

Người Việt có một tính xấu: Khi tranh luận, phản biện thì sợ mất lòng, dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chín điều lành nên thường biểu quyết tán thành là 100%. Nhưng khi hành động mới bắt đầu phân tích, chế giễu, thiếu tập trung, mất đoàn kết nên kết quả kém.

Thiết nghĩ phương pháp tranh luận, phản biện, nhìn nhận đa chiều cần được giáo dục ngay từ gia đình, nhà trường, xã hội và ở các công ty.

Điều nên làm: khi tranh luận cần quyết liệt cho ra việc, khi hành động thì tập trung để đạt hiệu quả.


ảnh chụp tại Đài Loan tháng 3 năm 2017

www.CaoTrungHieu.com | Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
TP HCM ngày 03/04/2017
0 Nhận xét