Thông tin tái bản sách 'Khởi Ngiệp Ngay - Sạt Nghiệp Luôn' lần 1.


Cập nhật nội dung tái bản lần 1 sách "Khởi nghiệp ngay, Sạt nghiệp luôn".

Đặc biệt trong phần 4 sẽ dành các bài cho các founder viết về dự án khởi nghiệp của chính mình. 

Bổ xung 1 phần lớn như vậy sách có 4 phần lớn.

Phần 1: quốc gia khởi nghiệp: viết về các vấn đề làm thế nào Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp hiệu quả.

1. Các tổn thất của thế hệ trẻ khi khởi nghiệp không đúng cách.
2. Nền tảng của khởi nghiệp là gì?
3. 5 bài về nền tảng khởi nghiệp.
4. Đại học - cái nôi của khởi nghiệp.
5. Thúc đẩy khởi nghiệp tại các trường đại học.
6. Các vấn đề một tỉnh gặp khải khi triển khai khởi nghiệp.
7. Hệ thống KPI đánh giá phong trào thúc đẩy khởi nghiệp hiệu quả.
8. Quốc gia khởi nghiệp nên làm gì  tập trung ngành nào tại Việt Nam.

Phần 2: hiểu đúng về khởi nghiệp.

Phần 3: chuẩn bị cho khởi nghiệp.

Phần 4: những bài học khởi nghiệp.

Các bài viết sẽ bổ xung cho các phần 2-3-4.
1. 100 câu hỏi các bạn trẻ sử dụng để đánh giá dự án khởi nghiệp.
2. Nghiên cứu thị trường đối với khởi nghiệp.
3. Customer insight là gì cần làm gì với customer insight.
4. Nhà đầu tư sử dụng những gì để đánh giá đầu tư cho khởi nghiệp.
5. Lão hóa căn bệnh nguy hiểm trong doanh nghiệp khởi nghiệp.
6. Vé Xe Rẻ xác sống khởi nghiệp.

Thông tin được cập nhật từ facebook của tác giả Vũ Tuấn Anh.
0 Nhận xét