Chia sẻ quản trị nhân sự với CEO Việt Nam

Sau đây là những chia sẻ quản trị HR cho CEO Việt sau 25 năm đi làm.


01. Dùng người là phải biết có được cả cái tốt và cái xấu của nhân lực.
02. Lính tài cũng quan trọng chẳng kém tướng giỏi, thiếu một trong hai không thành nghiệp bá.
03. Người không phải cá mà đi ra chợ là mua về được.
04. Ngàn vàng mua tiếng cười, cảm xúc là cái quan trọng nhất để giữ người và tạo cảm xúc rất đắt đỏ và cần thành thực.
05. Phải nhớ kỹ mình tuyển họ vì mục đích gì, vì kỹ năng gì, vì tri thức gì và cả hai bên cam kết làm gì chung nhau.
06. Thỉnh thoảng cũng có món nhân sự giỏi mà rẻ, tuy nhiên áp dụng nó trên bình diện rộng là sai bét.
07. Doanh nghiệp lớn được hay không là do não của CEO có nở ra theo thời gian hay không.
08.  Nếu có việc gì phải chia tay nhân viên đừng làm cho sự việc trở nên xấu đi.  
09. Nhân sự có bản chất là gió, tức vô hình, muốn giữ được gió thì CEO phải là cả bầu trời.
10. Đối xử với nhân sự thế nào thì sẽ được thế đó từ nhân sự, cho đi sự nghi ngờ sẽ nhận sự không trung thành, cho đi tính bủn xỉn sẽ nhận được đắt đỏ, cho đi sự hà khắc sẽ nhận được sự lạnh lùng .v.v.
11. Phải luôn nhớ tranh thắng thua với 1 người sẽ làm mất đi  thiện cảm của cả ngàn người.
12. Nhân lực hay thay đổi, CEO phải tĩnh  lấy bất biến ứng vạn biến .

Bài chia sẻ từ anh Vũ Tuấn Anh
Tác giả sách "Khởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn"
0 Nhận xét