Sở hữu toàn dân và vua bất động sản.

Đêm nằm nghĩ mãi không ra, rằng Hiến pháp khăng khăng giữ lấy điều luật về đất đai: đất đai là sở hữu toàn dân. Vậy mà ở Việt Nam trong một thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều ông vua bất động sản, hiển nhiên là vua sở hữu nhà đất.

Chỉ cần một quy hoạch, giải tỏa, đền bù là những ông chủ đỏ có thể thôn tính bao nhiêu là đất. Đúng là tay trắng làm nên, vì mấy ông chủ đó không cần phải làm gì ngoài cưỡng chế đền bù cho dân giá rẻ mạt rồi phân lô bán nền lời gấp trăm ngàn lần.

Đề nghị, nếu đúng là kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nhà nước hãy ra lệnh thu hồi lại đất đai trong tay mấy ông chủ tư bản , địa chủ kia để phân phối lại cho dân. Nếu không làm được thì có lẽ nên cắt sớm cái đuôi XHCN đi nếu không để quá muộn.

Bởi vì chờ mấy ông chủ đỏ này thôn tính hết sạch rồi mới chịu cắt đuôi thì đời sống của người dân sẽ khốn nạn hơn cả thời thực dân đấy ạ! Chừng đó sẽ có hơn 80% dân đen đi ở đợ và chẳng lẽ phải làm cách mạng cải cách ruộng đất lần nữa?

Theo tôi, đây mới là biểu hiện suy thoái rõ nhất chứ còn tìm ở đâu và chống ai?

Bài viết trích từ facebook Chu Mộng Long
Các dự án Scenic-Valley của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cũng sẽ bị thanh tra trong năm 2017

0 Nhận xét