Một dân tộc bất tín sẽ mãi không bao giờ ngóc đầu lên được

Một dân tộc bất Tín sẽ mãi không bao giờ ngóc đầu lên được.


(1) Một chiếc điện thoại của Việt Nam có chất lượng hệt như Iphone, với giá bán 10 triệu đồng sẽ chẳng ai mua, trong khi họ giành giật nhau mua Iphone với giá 20 triệu đồng, tại sao?

(2) Một hộp sữa Việt Nam có chất lượng 10 điểm bán giá 100.000 đ rất chật vật, trong khi một nhãn sữa ngoại nhập chất lượng ất ơ bán giá 150.000 đ rất dễ dàng, tại sao?

(3) Một ông Bác Sĩ Việt Nam trình độ ngon lành hơn chữa hết bệnh tốn 10 triệu vẫn không được chọn so với một Bs Singapore trình độ tương đương chữa mất 100 triệu, tại sao vậy?

Không phải Người Việt Nam vọng ngoại, mà chính vì chúng ta KHÔNG TIN NHAU. Làm sao tin nhau được khi chúng ta dạy con mình TRÍ KHÔN LÀ PHẢI BIẾT LỪA ĐỐT CON CỌP, chúng ta lấy việc lừa lọc nhau làm tiêu chuẩn của trí tuệ thì làm sao chúng ta tin tưởng lẫn nhau đây!

Và khi không tin nhau, chúng ta phải đặt lòng tin vào Người Nước Ngoài, nơi mà họ dạy con họ phải trung thực và uy tín, nơi họ dạy con họ Trí Khôn là phải nghiên cứu phát triển ra công cụ, công nghệ, giải pháp để phát triển chứ không phải Lừa Lọc nhau! Nơi họ dạy Chữ Tín là điều quan trọng nhất của đời người!

Và khi chúng ta phải đặt lòng tin nơi Nước Ngoài, chúng ta phải TRẢ PHÍ cho việc đó. Chúng ta trả thêm 10 triệu cho cái Iphone, trả thêm 50.000 đ cho hộp sữa, trả thêm 90 triệu cho cas chữa bệnh... để mua SỰ TIN TƯỞNG, thứ mà Người Việt Nam chúng ta không hề có!
Và như vậy chúng ta đang nghèo và còn mãi nghèo hèn, vì phải tốn tiền, rất nhiều tiền để mua Uy Tín mà ông cha chúng ta đã không xem trọng và đánh mất nó! Nếu hôm nay chúng ta không khôn ra và bắt đầu xây dựng Chữ Tín của mỗi cá nhân và của Dân Tộc mình, thì Dân Tộc Bất Tín này sẽ mãi không bao giờ ngóc đầu lên được!

Trích facebook Huỳnh Phước Sang