Tội gây mất niềm tin.

Ông bố cạnh nhà vừa tát thằng con 3 bạt tai và xích cổ nó lại.

Lí do thằng con ấy hỗn. Nó dám ra đường kể tội bố nó cho cả làng nghe, rằng bố nó tham lam, ăn cắp, bồ bịch, đánh đập vợ con, lại còn xà xẻo ruộng vườn, đến bàn thờ của tổ tiên cũng bán cho người khác để uống rượu, chơi gái.

Ông bố vừa đánh vừa truy tội thằng con: "Mày tuyên truyền những điều tao đã làm gây mất uy tín của tao. Tao sẽ gông cổ mày cho đến khi nào mày chừa cái tội bố láo!"

Thằng con cười ruồi không chịu khuất phục: "Bố có quyền nên cứ đánh cứ nhốt, còn uy tín thì bố có éo gì đâu mà sợ mất? Bố cứ nhốt con rồi đến ngày bố lại bị người ta nhốt..."

Ông bố nổi điên văng tục: "Nhốt cái con kẹc. Đứa nào có gan? Còn bây giờ thì tao phải nhốt mày để khôi phục uy tín của tao, nhớ chửa! Sự thật là mỗi lần tao làm thế này, chỉ số lòng tin của mọi người đối với tao ngày một tăng lên..."

Bà mẹ nằm bẹp nãy giờ lên tiếng: "Đồ ngu mà hoang tưởng!"


Tác giả Chu Mộng Long
0 Nhận xét