ĐÃ NHẬN DIỆN ĐƯỢC VIỆT TÂN?

ĐÃ NHẬN DIỆN ĐƯỢC VIỆT TÂN?

Theo đại tá Công an Nguyễn Hữu Cầu, Nghệ An là "trọng điểm", tức cái nôi của đảng Việt Tân. Bà con đã bị mắc bẫy Việt Tân mà biểu tình chống Formosa sau vụ cá chết.


Vậy mà lâu nay em cứ tưởng Việt Tân ở tận bên Mỹ!

Biết chắc mà sao CA ta không tương kế tựu kế giăng bẫy tóm gọn và diệt sạch Việt Tân để làm trong sạch quần chúng nhân dân nhỉ?

Hay là ông đại tá nghĩ, ai chống Formosa đều là Việt Tân?

Nghe nói Việt Tân là đảng khủng bố mà yêu dân vậy sao? Liệu ông đại tá có đề cao Việt Tân quá không?

Còn bạn vàng, bạn yêu của Formosa đang xả độc chống lại nhân dân là đảng phái nào?

Tưởng ông đại tá nhận diện rõ mà hóa ra lù mù. Em thì không thể hiểu nổi và bị rối tùng phèo bởi các loại đảng phái ấy!

Em thì nói thật thà rằng, ai chống nhân dân thì em chống để bảo vệ nhân dân, vì trong số nhân dân ấy có cha mẹ, anh em, con em của em! Còn ai yêu nhân dân thì em yêu. Lập trường tư tưởng của em là vậy, có gì sai so với Chủ nghĩa Marx và Tư tưởng Hồ Chí Minh thì xin chỉ giáo, em tiếp thu ạ!

Bài viết của Chu Mộng Long
Sau bài báo tại link: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/319382/khong-mac-bay-viet-tan-khong-nghe-ke-xau-loi-keo.html
0 Nhận xét