Phương pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh khi tham dự VBM


Mục tiêu:
+ Phát triển thương hiệu công ty và thương hiệu cá nhân mỗi doanh nhân khi tham dự.
+ Phát triển hệ thống kinh doanh, gia tăng doanh số bán hàng.
+ Phát triển cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Nguyên tắc thực hiện:
+ Đoàn kết là sức mạnh – cùng hành động cùng thành công.
+ Phát triển miếng bánh (thị trường) lớn lên và chia sẻ.

Phương pháp:

1. Cần tin nhau: đã là thành viên đặc biệt là thành viên thân thiết giống như là người trong nhà thì cần tin tưởng nhau với sự giám sát khoa học, minh bạch từ VBM.
- Để tin tưởng nhau bạn cần hiểu nhau nhiều hơn, hãy làm việc chung, bạn sẽ hiểu nhau nhanh hơn nhiều đấy.
- VBM xây dựng hệ thống giám sát khoa học, minh bạch để duy trì và phát triển uy tín của mỗi cá nhân là thành viên của VBM.

2. Luôn nghĩ về nhau: đã tin bạn mình thì bất cứ hoạt động nào trong kinh doanh hãy nhớ
+ Giới thiệu về bạn mình cho đối tác, hãy tự hào về bạn mình.
+ Hãy kết nối các cơ hội kinh doanh, cơ hội làm ăn.
+ Luôn giữ chữ tín cho bản thân và đó cũng là giữ chữ tín cho người giới thiệu.

3. Cùng nhau làm marketing.
Online:
+ Công cụ free: Facebook (Liked và chia sẻ video business card cá nhân; Liked và chia sẻ thông tin hữu ích từ VBM; Mời bạn bè trên facebook tham dự các hoạt động …); Linkin …
+ Công cụ trả phí: cái này VBM sẽ setup khi có nguồn lực tài chính.
Offline:
+ Tích cực mời khách đến tham dự buổi sinh hoạt định kỳ và các sự kiện VBM tổ chức.
+ Tham dự tích cực các sự kiện của VBM.

4. Có mục tiêu rõ ràng và đánh giá thường xuyên về hiệu quả tham dự VBM.
+ Phải xác định tham dự VBM là công việc kinh doanh, nên nó quan trọng như các công việc kinh doanh khác của bạn vậy.
+ Hãy đưa ra các mục tiêu định lượng rõ ràng như: mục tiêu thành tiền (hợp đồng), mục tiêu mở rộng mối quan hệ thân tín, mục tiêu phát triển bản thân, mục tiêu phát triển hạnh phúc trọn vẹn…
+ Đánh giá kết quả để tìm phương pháp hiệu quả nhất. Sau đó hãy chia sẻ những phương pháp mà bạn áp dụng hiệu quả đến mọi thành viên.

TP HCM ngày 17/05/2016
Cao Trung Hiếu
Đây là tài liệu chia sẻ tại tổ chức kết nối kinh doanh Vietnam Business Matching
0 Nhận xét