Bài học xương máu.

Bài học xương máu!

Ông Ngờ mượn được chiếc xe từ người bạn tốt, dù kim xăng và cả người bạn báo xăng đã đầy bình.

Nhưng vốn tính đa nghi, ông Ngờ bật lửa xem xăng còn hay hết!

Kết quả: XĂNG CÒN ĐẦY, NHƯNG ÔNG NGỜ THỌ RẤT VƠI!!!

Bài học:

Với ông Ngờ: Thiếu niềm tin + ngu dốt sẽ mất tất cả, thậm chí tự giết chết chính mình, kèm sự bất tín, bất trung với bạn và bất nghĩa, bất hiếu với gia đình.

Với người bạn tốt: Không nên tử tế với kẻ không biết điều, bởi sẽ hao tài, tốn của và hết cơ hội giúp những người tử tế, người tốt khác.

Bài học kinh doanh: Nếu khách hàng, đối tác kém hiểu biết, đa nghi lại còn tỏ ra mình nguy hiểm,  kẻ cả, bạn nên chấm dứt việc hợp tác càng sớm, càng tốt.

Trong cuộc sống, đôi khi lòng tốt đặt không đúng chỗ, bạn đã vô tình làm mất cơ hội giúp những người tốt khác. Nhân đạo với người xấu, lại mang tội bất nhân với nhiều người tốt đấy.

Hãy để những điều tốt đẹp dành cho những người xứng đáng được nhận.

Bạn có nhận ra ở xã hội hiện tại đâu đó có những ông NGỜ và rất NGỜ không?


0 Nhận xét