VINACHO QUYỀN LỰC BÍ HIỂM

"Vinashin gây thất thoát tiền thuế của nhân dân thật khủng khiếp, nhưng có một thứ còn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần ... đó là VinaCHO. Khi cái quyền CHO được trao vào tay của những kẻ thiếu đạo đức, thì người dân cần phải XIN vô cùng vất vả. Cái VinaCHO tạo sức nặng kìm hãm sự phát triển và tiến bộ của dân tộc Việt" - trích lời phát biểu của nhà sử học Dương Trung Quốc.Tiếp đến,

"Khủng hoảng kinh tế vô cùng nguy hiểm, nhưng có một thứ nguy hiểm hơn gấp vạn, gấp triệu lần ... đó là Khủng hoảng NIỀM TIN. Ngày nay, hiện tượng khủng hoảng NIỀM TIN đầy rẫy ra đấy. Người dân không còn tin vào hệ thống giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực thi luật pháp ...".

Ngày 16/10/2015
Cao Trung Hiếu
0 Nhận xét