Lời cảnh tỉnh người bảo thủ của tỷ phú Jack Ma.

Jack Ma - tỷ phú Trung Quốc mắng những người bảo thủ:

- Được miễn phí thì sợ người ta lừa.

- Đầu tư ít vốn thì sợ không kiếm được.

- Đầu tư nhiều thì không vốn bắt đầu.

- Đối nghề mới thì sợ không biết làm.

- Làm nghề cũ thì sợ vất vả.

- Có cơ hội mới thì không tự tin.

- Mở cửa hiệu thì sợ mất tự do.

- Làm chuyên ngành thì sợ không năng lực.

Cái gì cũng sợ rồi suốt ngày lướt web bấm bấm, chọc chọc, vuốt vuốt rồi chỉ nghe mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ nghèo khó góp ý thì thành công sao đây. Toàn làm những việc không liên quan đến thành công thì hãy nói với tôi xem bạn có thể làm gì?

- Tâm động không bằng Hành động.

- Nghĩ đến không bằng Làm được.

Rất nhiều người thất bại bởi chữ ... ĐỢI.

Phương pháp duy nhất là Hành động, mà chỉ có dấn thân mới tạo ra kết quả.


- Sưu tầm -
0 Nhận xét