BỌN TƯ BẢN GIÃY CHẾT LÀ PHẢI

BỌN TƯ BẢN GIÃY CHẾT LÀ PHẢI

Đường đường Tổng thống một đế quốc mà cầm dù che mưa cho 2 ả thuộc cấp của mình. Lại còn quàng tay ôm eo, có dấu hiệu hủ hóa nghiêm trọng. Cho nên, khi đi trồng cây đếch có đứa nào hầu hạ che dù trên đầu hay lót bạt dưới chân cho. Bị khinh bỉ là đúng. Nhục ơi là nhục!

Rõ là cái đầu Tổng thống của chúng bay là đầu ngu. Còn đôi giày kia thuộc loại giày dỏm! Đúng là một bọn trên răng dưới dái! Cu Khoa lúc còn bú tí đã biết nói: Ngu xuẩn nhất nhì - Là Tổng thống Mỹ! Thằng nhỏ vốn thiệt khôn nhen!

Thế mới biết tổng thống của chúng bay đã ngu lại hèn mạt! Giãy chết là phải!

Chỉ cần dầm mưa dãi nắng thôi cũng đã chết.

Xem cụ Tổng nhà ta nè, mà không chỉ cụ Tổng, chỉ cần Chủ tịch Mặt trận thôi, bước ra đường đã có kẻ hầu người hạ, trên lọng dưới thảm. Quang vinh chưa?

Hàng hiệu sành điệu từ trên đầu xuống dưới đế giày đấy. Thế mới bất diệt muôn năm chứ!

Bọn thù địch, phản động chúng bay éo biết gì, cứ so sánh tùy tiện rồi ngợi ca/ đả kích loạn lên!

Mà nữa, chúng bay hay thắc mắc ngớ ngẩn. Trồng cây cổ thụ mới khó chứ trồng cây con thì ai trồng chả được? Obama có bứng nổi những cây cổ thụ cả người ôm từ trên rừng mang về phố trồng mà không bị chết không, trừ phi y là Thánh Gióng như các cụ Việt của ta nhé!

Xin lỗi các nhà dân chủ. Với tư cách ấy, bọn tư bản nếu không giãy chết thì có phấn đấu 3000 năm nữa cũng không thể tiến lên chủ nghĩa xã hội như ta được!

----------------------
Xem clip Barack Obama che dù cho thuộc cấp. Báo ta đăng thế này thì Obama chỉ có thể chui xuống ống cống:
http://vnexpress.net/…/obama-che-mua-cho-hai-nu-chinh-tri-g…

Bài viết của thầy Chu Mộng Long

0 Nhận xét