"Chúng đầu độc dân ta bằng rượu cồn và thuốc phiện"


Ấy là câu Cụ Hồ tố cáo bọn thực dân trong Tuyên ngôn độc lập (và trong Bản án chế độ thực dân Pháp).

Nhưng chắc chắn thời ấy rượu cồn và thuốc phiện không nhiều hơn bây giờ. Thuốc phiện, rượu cồn thời ấy gần như chỉ có bọn quan nhà giàu sử dụng. Cụ Hồ tố vì chính sách độc quyền sản xuất và buôn bán của bọn thực dân hơn là tính chất đầu độc của 2 loại ma túy này. Vì nếu có đầu độc thì bọn quan ăn chơi này chết trước, không chết thì cũng ngu cho dân có ngày nổi dậy làm cách mạng.

Nay chính quyền Hà Tĩnh tự dưng học tập thực dân để thi hành chính sách đầu độc, ngu quan lẫn ngu dân?

Không chỉ tự hào độc quyền bia rượu (không khéo nay mai tiến tới độc quyền thuốc phiện cũng nên, vì món này rất lời?), chính quyền Hà Tĩnh còn khoe khoang thu ngân sách hàng nghìn tỉ từ độc quyền sản xuất và buôn bán rượu bia!!!

Với mức độ sử dụng hơn 3 tỉ lít bia trong một năm của các quan Hà Tĩnh, không biết cái đầu của các quan bị ngu thêm đến cỡ nào? (Đọc thêm bài: 7 cán bộ phải viết tường trình vì không uống bia sản xuất tại Hà Tĩnh)

Mà một khi đầu quan mụ mị đi thì dân nhờ hay chịu thiệt vậy ta?

Tăng ngân sách bằng bia rượu thì chỉ có thể rút kiệt sức dân, từ thể chất đến tinh thần. Sao không nghĩ tăng ngân sách ở những đầu tư kinh tế ăn nên làm ra khác?

Có còn quốc gia nào tự hào tăng ngân sách từ thu nhập rượu bia? Có còn dân tộc nào chỉ biết lấy bia rượu làm thú vui?

Xin lỗi các bạn hay lấy tửu lượng làm niềm tự hào, rằng, Chu từng lỡ bị say rượu bia một lần cái đầu của Chu bị ngu mất 7 ngày! Thật xấu hổ! 

Trong khi một quan ta mỗi tuần say ít nhất một lần, vậy một năm thì ngu bao nhiêu ngày? Đáng tự hào đỉnh cao trí tuệ chăng?

Ô hô, ai tai!

Trích từ facebook thầy Chu Mộng Long


0 Nhận xét