Chuyện tiếu lâm cải biên

Tiếu lâm cải biên.

Hai lãnh đạo HK đi uống bia ôm. Có 2 đào trẻ đẹp ra ngồi bàn. Xoa nắn một hồi, hai tay HK hỏi: "Hai em tên gì?" 

"Dạ, em tên Trinh, bạn em tên Tiết". 

Hai lãnh đạo HK cười vang: Ối giời, nơi này mà có những trinh với tiết cơ à?

Hai cô gái hỏi: Dạ, vậy 2 anh tên gì? 

"À, anh tên Danh, bạn anh tên Dự, làm lãnh đạo bên HK".

Hai cô bia ôm đồng loạt đứng lên. Cán bộ HK hỏi: "Ơ kìa, hai em đi đâu đấy?"

"Dạ, để tụi em đi ói đã"!


Trích FB: Bổn Đình Nguyễn
0 Nhận xét